Lekmed Centrum Medyczne

ul. Świetlików 3
01-389 Warszawa
tel. 22 666 95 95
e-mail: [email protected]
godz. otwarcia:
poniedziałek - piątek od 8:00 do 20:00

jesteś tutaj: kontakt

Kontakt

Imię i nazwisko
Telefon
Email
Temat
Treść
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących wyłącznie: imię, nazwisko, data urodzenia, telefon oraz adres elektroniczny przez Klinika Lek-Med sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Świetlików 3, 01-389 Warszawa, jak również przez spółki zależne i powiązane oraz podmioty współpracujące z Klinika Lek-Med. Sp. Z o.o. na podstawie zawartych umów:
w celach marketingowych Klinika Lek-Med Sp. z o.o. oraz oferowania i sprzedaży usług i produktów spółek zależnych i powiązanych
na przesyłanie informacji o ofertach handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o dobrowolności podania swoich danych osobowych, o prawie dostępu do moich danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
Wyślij do
copyright by Lekmed 2013